Bevezető

A magyar népzenekutatók - köztük Bartók Béla és Kodály Zoltán - tevékenységének köszönhetõen a hazai népzenei archívumokban Európa legnagyobb népzenei gyűjteménye alakult ki, amely a Dunántúltól a messzi Moldváig, a Felvidéktõl a Délvidékig a teljes magyar nyelvterületet átfogja. A kulturális örökségünk részét képezõ, rendkívül értékes zenei anyagból szeretnénk ízelítõt adni ezzel a weboldallal.

Összeállításunk az új stílusú népdalok keletkezését megelõzõ idõkbõl származó dallamanyagot tartalmazza, amelyet az informatikai legkorszerűbb eszközeivel egy adatbázisba rendeztünk, s ez a népdalok különféle ismérvek alapján történõ keresését teszi lehetõvé. Az adatbázisban található népdalok legfontosabb gyűjtési adatain túl azok lejátszására, kottaképük megtekintésére is mód nyílik.